Потенцијални ресурси

Потенцијални ресурси

“СКРИВЕНО МЕСТО НА ЈУГУ” У најсиромашнијем делу Србије постоји насеље у којем НЕМА НЕЗАПОСЛЕНИХ, овде свих 250 становника раде и не размишљају о одласку

Луковска бања Надморска висина од 681 метар, чист планински ваздух,

Прoчитајте више »

Донација

Уплате можете извршити на рачун удружења са сврхом уплате донација за пројекат.

Прималац: Центар за размену знања у земљи и иностранству, Димитрија Туцовића 54 Београд
Сврха уплате: Донација за пројекат…
Жиро рачун: 205-0070800049367-43