Кљајић Ђорђије

Професија: инжењер машинства, графички дизајнер

Имејл: dji.dji@live.com

Ocena

Поделите овај пост

Донација

Уплате можете извршити на рачун удружења са сврхом уплате донација за пројекат.

Прималац: Центар за размену знања у земљи и иностранству, Димитрија Туцовића 54 Београд
Сврха уплате: Донација за пројекат…
Жиро рачун: 205-0070800049367-43