Проф. др Марко Тодоровић

Тодоровић М. Марко рођен је 15. октобра 1947. године у селу Трбушцу, оп штина Владимирци. Вишу и високу школску спрему стекао је на Технолошком факултету у Тузли. Магистарску и докторску дисертацију одбранио је на Технолошком факултету у Загребу. 

У доктора техничких наука из подручја хемијског инжењерства промовисан је 1988. године. Од 1975. године радио је на месту професора Хемије и Познавање робе са хемијом и техно логијом, у Образовном центру за економске кадрове у Шапцу.

Након одбране дисертације, 1988. године, свој педагошки рад наставља као професор Вишехемијско-технолошке школе у Шапцу.

Изабран је у звање ванредног професора на Технолошком факултету у Зворнику за предмете Органска хемија и Технологија природних производа.

Осим наведеног факултета био је ангажован шест година на Пољопривредном факултету у Српском Сарајеву на Економском факултету на Палама.

Са својим проналасцима учествовао је на бројним сајмовима и изложбама како у земљи тако и у иностранству (Бизнис база, Тесла фест, Архимед, Еурека и др.). Посебно су за пажени његови проналасци и иновације из области хемије, биотехнологи је и екологије. Специјални је саветник неколико познатих фирми како у нашој земљи тако и у САД (ПАX-цор по ра тион – Тек сас). На крају треба истаћи да је проф. Марко Тодоровић био ментор при изради дипломских радова великом броју студената у наведеним вишим школама и факултетима. Учествовао је у комисијама за доношење нових наставних планова и програма. Написао је и објавио већи број књига, научних и стручних радова, као и стручних чланака у дневним листовима. За успешно одржана предавања на Федералном универзитету Бразила у Гојанији  додељена му је Захвалница наше амбасаде у Бразилу. У време боравка у Бразилу, 12. априла 2005. године у нашој земљи је изабран за редовног члана Српске академије иновационих наука у Београду.
На позив Руске академије наука 28.јуна 2011.год одржао је предавање на чувеном Ломоносовом универзитету и награђен златном медаљом.

Донација

Уплате можете извршити на рачун удружења са сврхом уплате донација за пројекат.

Прималац: Центар за размену знања у земљи и иностранству, Димитрија Туцовића 54 Београд
Сврха уплате: Донација за пројекат…
Жиро рачун: 205-0070800049367-43