Проф. др ВЕСКО ДРАШКОВИЋ

Проф. др Веско Драшковић је професор физичке културе. Рођен је у Колашину 1959. године. Још као дечаку отац Драгомир, професор хемије и биологије, пренео му је љубав према науци о кретању, што је утицало на то да 1978. године упише Факултет за физичку културу, Универзитета у Београду, где је 1983. године дипломирао.

Четири године касније као професор физичке културе основао је Студио Но. 1, први студио за спорт, рекреацију, физичку културу, који је 2013. године прерастао у “Вежбање и здравље 3мд д.о.о”.

Жеља за усавршавањем и ширењем знања подстакла га је да 2006. године магистрира на тему “Ефекти кондиционих рекреативних фитнес програма на физичку радну способност код особа средњег доба”, а годину дана касније је докторирао на тему “Ефекти тренажне технологије на физичку и радну способност особа са хипокинетичким синдромом”.

 

Члан је Удружења стручњака за рекреацију Србије, као и Светског концила за здравље, спорт, физичку културу и рекреацију.

Неке од области његовог интересовања су хипокеинезија, као болест савременог човека, дозирано оптерећење, спорт и медицина, спортски и здравствени туризам.

– 2019 Академик-Редовни члан Академије МИАНУ (Међународна Истраживачка Академија Наука И Уметности).

– 2014.Изабран за професора на Кемеровском државном Универзитету у Русији на Факултету за биологију, социално-психолошком Факултету и Факултету за физичку културу и спорт.

– 2014. Изабран у статус научника на пројекту ”СТРАТЕШКИ ЦЕНТАР ЗА ВИТАЛНОСТ НАЦИЈЕ” на Кемеровском државном Универзитету-Русија.

– 2013. Изабран у звање ванредног професора, УНИОН Универзитет Никола Тесла, Факултет за спорт

– 2012. Академик-Редовни члан Српске Краљевске асоцијације академика иноватора и научника-СКАИН

– 2008. изабран за наставничко звање на Универзитету као доцент

– 2007. докторирао: „ЕФЕКТИ ТРЕНАЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ НА ФИЗИЧКУ И РАДНУ СПОСОБНОСТ ОСОБА СА ХИПОКИНЕТИЧКИМ СИНДРОМОМ“

– 2006. магистрирао на тему: ”ЕФЕКТИ КОНДИЦИОНИХ РЕКРЕАТИВНИХ ФИТНЕС ПРОГРАМА НА ФИЗИЧКУ РАДНУ СПОСОБНОСТ КОД ОСОБА СРЕДЊЕГ ДОБА”,

– 2005. завршио постдипломске студије на Факултету „Браћа Карић“ у Београду,

‘- 1991. године на матичном факултету завршава и постдипломске студије, а 2005. такође и на факултету Браћа Карић у Београду.

– 1983. дипломирао на Факултету физичке културе у Београду факултету.

Донација

Уплате можете извршити на рачун удружења са сврхом уплате донација за пројекат.

Прималац: Центар за размену знања у земљи и иностранству, Димитрија Туцовића 54 Београд
Сврха уплате: Донација за пројекат…
Жиро рачун: 205-0070800049367-43