Актуелни пројекти

Произвођачи Органске Хране „Органела“

Пољопривредно газдинство које гаји пољопривредне културе у складу са природом прикупља средства за развој производње...

Донација Центру за размену знања

Пројекат

Произвођачи Органске Хране „Органела“

Пољопривредно газдинство које гаји пољопривредне културе у складу са природом прикупља средства за развој производње...

Сазнај вишеДонирај

Последњи су донирали

Душко Лапац

Донирао: 2500 РСД

Горјан Јовановић

Донирао: 2500 РСД

Славољуб Степић

Донирао: 2500 РСД

Вести

Донација

Уплате можете извршити на рачун удружења са сврхом уплате донација за пројекат.

Прималац: Центар за размену знања у земљи и иностранству, Димитрија Туцовића 54 Београд
Сврха уплате: Донација за пројекат…
Жиро рачун: 205-0070800049367-43