Наградни конкурси за 2024 годину

Пошаљете нам пословни видео садржаје - вести или дајте коментар на већ постојеће и стекните право учешћа на конкурсима.

Донација

Уплате можете извршити на рачун удружења са сврхом уплате донација за пројекат.

Прималац: Центар за размену знања у земљи и иностранству, Димитрија Туцовића 54 Београд
Сврха уплате: Донација за пројекат…
Жиро рачун: 205-0070800049367-43